Blogs

Home / Blogs

Impact kwaliteitsborging op het bouwproces

Welke impact heeft de invoering van het nieuwe systeem rondom kwaliteitsborging op het bouwproces? De Nederlandse bouwsector stond begin dit jaar voor een ingrijpende verandering met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In het kort de Wkb. De wet heeft aanzienlijke gevolgen voor het proces rondom bouwen. Laten we eens kort inzoomen naar de impact van de Wet kwaliteitsborging op verschillende aspecten van het bouwproces. 

Kwaliteitscontrole en toezicht

Één van de belangrijkste aspecten van de Wkb is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor kwaliteitscontrole en toezicht van de gemeente naar de betrokken bouwpartijen zelf. Dit betekent dat bouwbedrijven nu zelf verantwoordelijk zijn voor het aantonen dat hun bouwprojecten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en kwaliteitsnormen. Sinds dit jaar is dit vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit is de vervanger van het Bouwbesluit. Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Dit vereist een meer proactieve benadering van het bouwproces waarin aannemers moeten investeren in nieuwe procedures en systemen.

Private kwaliteitsborging als nieuwe speler

Een ander belangrijk aspect van de wet is de introductie van private kwaliteitsborging. Dit betekent dat bouwbedrijven een onafhankelijke kwaliteitsborger zoals Borg Expert moeten inschakelen om de kwaliteit van hun bouwproject te beoordelen en te certificeren. Gezien wij een specialisme hebben in particuliere woningbouw komt het ook regelmatig voor dat wij rechtstreeks met de opdrachtgever contact hebben. Kwaliteitsborgers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de bouwkwaliteit en het voorkomen van bouwfouten. Wij zorgen dat de opdrachtgever aan het einde krijgt wat hij of zij heeft afgesproken aan de voorkant. 

Bouwtechnische toetsing

Een ander belangrijke verandering in het proces is de verplichte bouwtechnische toetsing voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden. Deze technische toetsing wordt uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Hieruit komt een borgingsplan en risicobeoordeling welke gezamenlijk met een aantal andere zaken uiterlijk 4 weken voor de bouw aangeleverd moet worden bij de gemeente. Borg Expert is hierin praktisch ingericht. We zijn dagelijks bereikbaar, schakelen snel en proberen praktisch mee te denken om zo gezamenlijk de snelheid erin te houden. Dit zal het gehele proces behoorlijk versnellen. Het doel van de toetsing is om potentiële fouten en gebreken in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken. Dit leidt tot een hogere bouwkwaliteit en een vermindering van faalkosten.

Consumentenbescherming

Naast het verbeteren van de bouwkwaliteit heeft de Wkb ook als doel om de consument beter te beschermen. Zij krijgen bijvoorbeeld meer informatie en garanties van de aannemer en over de kwaliteit van hun woning. Dit gebeurt onder andere door een consumentendossier welke door de aannemer opgeleverd dient te worden, tenzij hier wat anders voor is afgesproken en vastgelegd in bijvoorbeeld de aannemingsovereenkomst.

Conclusie

Hoewel het nieuwe systeem behoorlijk wat positieve dingen, zoals meer transparantie en verhoogde verantwoordelijkheid, met zich meeneemt zijn er ook uitdagingen. Bouwbedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe procedures en systematiek. Dit brengt extra kosten met zich mee in een markt waarin de marges altijd onder druk staan. Wij adviseren in een zo vroeg mogelijk stadium contact te leggen met een kwaliteitsborger. Zo kom je niet voor verrassingen te staan op het moment dat je er mee te maken krijgt. Want één ding is nu zeker: de wet is van kracht er en na de overgangsfase waarin de projecten uit 2023 en eerder zijn afgerond krijg je er vroeg of laat mee te maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Plan een afspraak en overleg direct de mogelijkheden van uw bouwproject.