Blogs

Home / Blogs

Aangescherpte regels in de Bbl op gebied van oververhitting

Vanaf 1 juli 2024 verandert de methodiek voor het beoordelen van risico op oververhitting van woningen en woongebouwen. Deze aangescherpte regels op gebied van oververhitting in de Bbl kan aanzienlijke consequenties hebben voor panden waar het definitieve label nog niet van is vastgesteld. Hieronder leest u verder wat er precies wijzigt.

Wat houdt deze aangescherpte regel precies in?

Vanaf 1 juli 2024 wordt het risico op oververhitting niet meer automatisch voldoende beperkt door het toepassen van actieve koeling. Wanneer de TOjuli indicator in de BENG-software de eis van 1,20 overschrijdt, zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit zou in kunnen houden dat uw huidige BENG-berekeningen moeten worden herzien om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hoe kunt u dit alsnog oplossen?

De NTA 8800: 2024 biedt meerdere mogelijkheden om aan de aangescheprte regels in de Bbl te voldoen, bijvoorbeeld:

1. Met GTO-berekening (woningen).
2. Berekening van de koellast op basis van dynamische simulaties.
3. Beperking van de zoninstraling.
4. Simpele Koelcapaciteit berekening volgens de nieuwe richtlijnen in de bijlage AA van NTA 8800.

Er zijn dus meerdere mogelijkheden om alsnog uw waardes te behalen.

Welke consequenties heeft dit voor uw bouwmelding?

Een bouwmelding die na 1 juli 2024 wordt ingediend met een BENG-berekening van vóór deze datum, voldoet mogelijk niet meer aan de eisen. De BENG-berekening dient te worden geactualiseerd om te controleren of aan de aangescherpte eisen wordt voldaan.

Hoe weet ik of dit geldt voor mij?

Mocht u vragen of  twijfels hebben over eventuele consequenties voor uw woning dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de experts van Borg Expert.